آیا افزایش یافتن هزینه مجوزهای آرم به قیمت از دست دادن مشتریان تمام می شود؟

ظاهرا شرکت ARM تمایل دارد هزینه مجوزهای طراحی تراشه را افزایش دهد که شاید منجر به از دست دادن تعدادی از مشتریانش تمام شود.

آیا افزایش یافتن هزینه مجوزهای آرم به قیمت از دست دادن مشتریان تمام می شود؟

یکی از علت هایی که موجب شد تا سافت بانک شرکت بریتانیایی آرم را خریداری کند , مربوط به ظرفیت های صنعت اینترنت اشیاء می شد.این شرکت ژاپنی به خیال کسب جایگاه مناسب در بازار روبه رشد loT  , ARM را به مالکیت خود درآورد. باید گفت که پس از گذشت چند سال و همینطور در زمان حال اینترنت اشیاء در مراحل توسعه و درآمد زایی آنچنانی قرار نگرفت و تعداد زیادی از پیش بینی ها اشتباه بودند. در این میان شیوع ویروس کرونا نیز موجب شد تا برنامه های توسعه در این صنعت با تاخیر فراوان انجام شود و در آخر باید گفت که سال های زیادی برای پخته شدن اینترنت اشیاء زمان لازم می باشد , همین موارد موجب شد تا سافت بانک درآمد قابل توجهی از خرید سازمانی خود نداشته باشد.

به نظر می رسد ARM قصد دارد از طریق افزایش هزینه برای مجوزهای طراحی تراشه , پول بیشتری به جیب بزند , بعضی از منابع نزدیک به این شرکت بریتانیایی , در خطاب به رویترز گفته اند که نماینده های فروش ARM , فکر افزایش قیمت را در سرخود دارند که ممکن است این افزایش قیمت برای بعضی از مشتریان , افزایش 4 برابری هزینه مجوز را به دنبال داشته باشد , در همین راستا نباید از کوچ کردن دریافت کننده های مجوز به نسخه های ارزان تر تعجب کرد.

 

نویسنده خبر س.ک