فناوری 5G برای شرکت ها سود کلانی را به همراه خواهد داشت

در طول تاریخ همیشه شاهد آن بوده ایم که با پیشرفت تکنولوژی ، صاحبان کسب و کار فناوری پیشرفت داشته اند و این بار هم با پیدایش 5G همین حالت صورت گرفت.

فناوری 5G برای شرکت ها سود کلانی را به همراه خواهد داشت

در ایام همه گیری کرونا بسیاری از شرکت های چه بزرگ و چه کوچک دچار مشکلات اقتصادی شدند ولی با توجه به دورکاری شرکت ها و نیاز مبرم آن ها به فناوری ، کمپانی های مرتبط با تکنولوژی سود مناسبی را کسب کردند.به همین علت بسیاری از شرکت ها تمایل دارند به این حرفه بپیوندد.بر اساس تحقیقات ، تا 5 سال آینده 71 درصد از شرکت ها در صنعت 5G سرمایه گذاری خواهند کرد تا در این ایام کسب کارشان تعطیل نشود.

 

فناوری 5G

همچنین پیش بینی شده است تا ده سال آینده و با گسترش فناوری 5G ، 8 تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی اضافه شود. همچنین تحقیقات نشان می دهد که شرکت های که روی 5G سرمایه گذاری نکردند تنها 5 درصد رشد داشته اند ولی حدود 40 درصد از شرکت های مرتبط با 5G تا 37 درصد سود داشته اند.البته نباید از هزینه بالای این فناوری برای شرکت ها هم غافل بود.

 

 

 

 

نویسنده : م . م