ضریب نفوذ اینترنت در ایران با رشد قابل توجهی مواجه شده است

ایران رتبه چهارم را در جهان در زمینه نفوذ اینترنت کسب کرده است

ضریب نفوذ اینترنت در ایران با رشد قابل توجهی مواجه شده است

جمعیتی حدود 67 میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند که این عدد در مقایسه با منطقه بیشترین تعداد کاربر است . همچنین در جهان ایران توانسته رتبه چهارم را بدست بیاورد.

این اطلاعات از وب سایت آمار اینترنت جهان (internetworldstats) جمع آوری شده است و نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر تعداد کاربران در ایران با رشد 27 درصدی مواجه شده است.67 میلیون کاربر موجود در ایران ، 36.9 درصد از کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند که نکته جالب این موضوع ، بالاتر بودن آمار درصد ایران نسبت به کشور پرجمعیت هند است.

از لحاظ جهانی هم چین با 854 میلیون کاربر در رتبه دوم قرار دارد.

نام کشور

نفوذ اینترنت (درصد)

بنگلادش

94.19

نیجریه

63

ویتنام

34.25

ایران

27.04

هند

11.2