یک ایرانی موفق به ساخت ساعت هوشمندی شد که میتواند داروها را در بدن ردیابی کند

محققان در دانشگاه کالیفرنیا با همکاری یک ایرانی به نام سام امامی نژاد موفق به ساخت یک ساعت هوشمند شدند که می‌تواند با بررسی مواد شیمیایی موجود در عرق میزان داروهای داخل بدن را ردیابی کند.

یک ایرانی موفق به ساخت ساعت هوشمندی شد که میتواند داروها را در بدن ردیابی کند

به طور کلی برای تمام بیماران یک دوز مشخص از دارو تجویز و استفاده میشود. اما بسیاری از مشخصات مانند وزن و سن بیماران در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین شیمی بدن انسان با توجه به فعالیت و آنچه می خورد مدام در حال تغییر است. در نتیجه پاسخ هر بدن نسبت به دارو می‌تواند تفاوت داشته باشد. همه این موارد جذب داروها و یا عوارض آنها را تغییر می دهد.

در حال حاضر برای شخصی سازی دوز دارو باید آزمایش خون انجام شود که بسیار وقت گیر و پر هزینه خواهد بود.محققان این دانشگاه به سرپرستی سام امامی نژاد مطالعاتی در مورد یک ساعت هوشمند انجام دادند که از طریق آن می توان داروهای داخل بدن انسان را ردیابی کرد. همچنین این روش می‌تواند به شناسایی میزان اصلی دوز و زمان بهینه مصرف دارو برای هر فرد کمک کنداین روش همچنین میتواند میزان اثر بخشی داروها را افزایش دهد. سایز مولکولی داروها باعث می شود تا انواع مختلف آنها به عروق وارد شوند و همچنین میزان غلظت آنها تاثیر بسزایی در میزان گردش داروها نیز دارد.

ساعت هوشمند مجهز به یک حسگر شده که میتواند با تجزیه و تحلیل تعریق بدن تاثیر داروها را روی بدن افراد بررسی کند.از طرف دیگر این ساعت هوشمند میتواند بر روی سوء مصرف دارو نیز نظارت داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

نویسنده:م ش