تلفن هوشمند می تواند افسردگی سالمندان را کاهش دهد

پژوهشگران معتقدند سالمندانی که از تلفن هوشمند استفاده می‌کنند ، کمتر دچار افسردگی می‌شوند.

تلفن هوشمند می تواند افسردگی سالمندان را کاهش دهد

تلفن هوشمند کمک شایانی به کاهش افسردگی در سالمندان می‌کند زیرا با ارتباط برقرار کردن در فضای مجازی از استرس دور می‌شوند.سالمندان معمولا در این سن دچار بیماری های مزمن و تنهایی و انزوا می‌شوند و گاها اختلالات و ناتوانی های روانی را به همراه دارد و می‌توان با شرکت در شبکه های اجتماعی افسردگی را کاهش داد.البته تعدادی از پژوهشگران هم عکس این موضوع را ارائه داده اند.

 

موبایل و سالمندان

به هر حال با توجه به تحقیقات میدانی کارشناسان ، می‌توان به این نتیجه رسید که ارتباط برقرار کردن با دیگران به هر طریقی از افسردگی جلوگیری می‌کند و هیچ محدودیت سنی ندارد.

 

 

 

 

نویسنده: م م