خرید بیمه

  • نزدیکترین مبلغ به ارزش موبایل خود را انتخاب و بیمه‌نامه‌ مربوطه را به سبد خریدتان اضافه کنید.
  •  سقف ارزش محصول 50 میلیون تومان می‌باشد.
     
  • فـعـالسـازی بـیـمـه