خرید بیمه

نزدیکترین مبلغ به ارزش موبایل خود را انتخاب و بیمه‌نامه‌ مربوطه را به سبد خریدتان اضافه کنید.

 سقف ارزش محصول 50 میلیون تومان می‌باشد.

لینک فعالسازی بیمه از طریق پیامک ارسال می‌شود.

جهت دریافت لینک‌عدد 9 را به 100042140 ارسال‌نمایید.