موبایل 140

برای پرداخت حساب خود می توانید از طریق پرداخت آنلاین اقدام نماید ، که در این صورت پس از پرداخت ، پیامکی برای شما ارسال می شود که نشان دهنده تایید پرداخت است و سفارش شما به صورت خودکار وارد مرحله آماده سازی شده و همکاران ما در موبایل 140 در اسرع وقت کالای شما را ارسال می کنند.

 

در صورتی که قصد دارید از طریق درگاه اینترنتی وجه را پرداخت نمایید ، نیازمند چند مورد هستید:

1-شماره کارت 16 رقمی که بر روی عابر بانک شما نوشته شده است.

2-رمز پویا که می بایست از قبل آن را فعال کرده باشید.

3-CVV2  که بر روی کارت به صورت یک  کد 3  یا 4 رقمی درج شده است.

4- تاریخ انقضای کارت که آن هم بر روی کارت موجود است.

 

 پرداخت از طریق فیش بانکی :

1- در قسمت روش های پرداخت گزینه فیش بانکی را انتخاب نمایید.

2- در قسمت نام واریز کننده نام صاحب کارت بانکی را  وارد نمایید.

3- در قسمت نام بانک ، نام بانک صادرکننده ی کارت خود را وارد نمایید.

4- در قسمت تاریخ ، تاریخ فیش واریزی خود را مشخص نمایید.

5- در قسمت شماره حساب : یکی از شماره حساب های فروشگاه را مشخص کرده و شماره فیش واریزی را خود را وارد کنید.

 6- در آخر روی دکمه ی «پرداخت و تکمیل خرید» کلیک کرده و منتظر تایید واریزی خود توسط همکاران ما در موبایل 140 باشید.

 

 شایان به ذکر است پرداخت از طریق درگاه اینترنتی ، سفارش شما در الویت قرار می دهد